Welkom
Nieuws
Wintertocht 2011
Avondvierdaagse
Wandelmarathon
Nazomertocht 2010
Eendrachtbode
Thoolse Bode
Foto's
Verslagen met foto's
Lid worden ?
Sponsors
Wandelkalender
Links
Contactformulier
Archief
Sitemap
Gastenboek


U telt mee !
Wandelt u mee ?

Bron Eendrachtbode

Geplaatst: 9 september 2010

Deelnemers wandeltocht lyrisch over nationaal park Oosterschelde

Wandelaars passeren de informatiezuil over de Oosterschelde.
 
De ruim 200 deelnemers aan de nazomerwandeltocht van de Oosterscheldestappers uit Sint Maartensdijk waren vrijwel unaniem lyrisch over de route die langs de Oosterschelde leidde. De meesten hadden genoten van de natuur, de ruimte en het uitzicht. Daarnaast waren er complimenten over de duidelijke bewegwijzering en de dito routebeschrijvingen. ,,Op 26 februari 2011 wordt de tweede Oosterschelde Wintertocht gehouden”, belooft woordvoerder Kees Wessels.
 
De activiteiten van de Oosterscheldestappers zijn populair, ervaart Wessels. Voor de drie wandeltochten die de 18 leden tellende club, dit jaar organiseerde, schreven bijna 900 wandelaars in. Een deel van het inschrijfgeld gaat naar de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS). De stichting die zich bezighoudt met het financieren van onderzoek naar de taaislijmziekte. ,,Eind van het jaar”, zegt Wessels, ,,beslist de algemene ledenvergadering hoe hoog het bedrag is dat we doneren.”
 
 

 

Voor de nazomerwandeltochtwaarbij zich vier nieuwe sponsors hebben gemeld, schreven 207 wandelaarsin. Bijna 40 daarvan draaidenhun hand niet om voor de 40-kilometer. Vijfentwintig liefhebbers liepen de 15 kilometer. Zoals Ien Meuleman uit Bergen op Zoorn en haar vriendin Annclies Plevier uitPoortvliet. Zc licpen voor de eerste keer mee, maar aan het schoeiscl te zien, wandelden zc niet voor het

eerst. ,,We hcbben ook mcegelopen tijdens de Zevendorpentocht cn deBloesemtocht. Maar dit is toch anders. Hcerlijk wandelen langs hetwater van dc Oosterschelde", jubelen ze beiden.

 

Ervaren lopers

We kwamen dit duo tegen toen ze net even hadden gerust in het Holland Huis in Scherpenisse. Daar stond ook Jan Hartog uit Sint-Maartensdijk te wachten op Jan

Oudcsluijs die hem naar een andere locatie zou vervoeren. Hij is bijna 25 jaar vrijwilliger bij de EHBO. Maar zatcrdag hoefde hij geen blaar te prikken. ..lk had dat ook nict vcrwacht. In 2009 waren er ook maar drie mensen met een blaar. Demeesten die aan dcze wandeltocht meedoen, zijn ervaren lopers", is zijn ervaring. Zoals Adrie en Addie Lindhout uit Sint-Annaland. Moeder en zoon

wandclen en fietsen wel meer engenoten van het prachtige wandelwecr cn de natuur rond de Oosterschelde. Bij dc Schclphoek blijkt wat er allemaal tc belevcn is. Een wereld van wind, water, schorren cn slikken, vindt Staatsbosbeheer. In dit grootste park van de twintig nationale parken die Nederland rijk is, kun je hier varen, fietsen, duiken.wandelen en vogels kijkcn. Niet minder dan 35.000 hcctare

zeenatuur wordt hier gebodcn cn 2000 hectare natuur op de oever, staat op de zuil waar de Lindhoutjes op verzoek van de fotograaf poseren. Achter hen loopt een echtpaar uit zegt de man, Bevcland. ,,Ik ken hct ciland. Tholen eigenlijk alleen van het dourheenrijden. Nu wandelen we hier voor de eerste keer. Nooit geweten dat het zo mooi is."

 

Stoute Oranjes

Bij het gemaal, tussen Westkerke, Schoonclorp cn Strijenham is cen rustpunt ingericht. Wandelaars krijgen daar even de tijd om icts te drinken en eventueei ervaringcn uit te wisselen. Een koppeltje komt met cen wat rood aangelopen- en

bczwcet gezicht, teruglopen. ,,We zijn verkeerd gelopen". glimlacht de man als cen bocr met kiespijn. Hoeveel kilometer ze extra hebbcn gewandeld, wordt niet bekcnd gemaakt. De postbemanning lacht er om. Een van hen gaat vcrder lezen

in zijn boek Stoute Oranjes. Nee, De kinderen van Prins Bernhard is hij nog niet tegengekomen. Wel Prins Hendrik. En dat blijkt volgens dc schrijvcr geen licverdje te zijn geweest. Langzaam aan bcginnen de wandelaars in gebouw Haestinge in Sint Maartcnsdijk binnen te druppelcn. De 43 wandelaars uit cigen kern zijn snel thuis. Zestien deden er mee uit Pooltvliet. Tien uit Scherpcnisse. Acht uit Tholcn. Zes sportievelingen kwamen uit Sint-Annaland en vier uit Stavcnisse. Oud-Vossemeer was met twee wandelaars vertegcnwoordigd en Sint Philipstand met l.

De wandeltocht telde daarnaast 55 Brabanders, l8 lieden uit Zuid-Holland en zeven Belgen. Een deelnemer kwam uit Flevoland.

Vrijwel unaniem roemdcn ze de vergezichten op de Zeelandbrug. Ook de  Bevclanden werden gewaardcerd. Evenals de nazomerse dijkjes in de polder met de akkers. Wessels: ,, Kortom de Oosterschelde Nazomerwandeltocht was een

schitterende tocht met zeer gevarieerde routes met een uitstekendcverzorging op de rust controleplaatsen." In Scaldis Naturalis, vertelde hij, kregen de wandclaars een gratis appeltje. in hct Holland Huis was er voor ecn ieder een plak ontbijtkoek en bii het voormalige stoomgemaal in Poortvliet was een wagenrust

met wat fris voor een ieder. In café 't Centrum in Poortvliet was er voor elke wandelaar een gratis Zeeuwse babbelaar en zelÍs bij de 2e doorkomst was er nog eens een babbelaar of bolus. AI deze vcrsnaperingen werden aangeboden door de

beheerders/uitbaters ter plaatse. Bij terugkomst werden de 207 wandelaars

nog eens beloond met een pot jam of een pak knáckebriid aangeboden door de organisatie. Gezclligheid troef, vond Wessels.m,,Bovenal mede mogelijk gemaakt

door een 25-tal medewerkers uit Sint-Maartensdijk en Scherpenisse. Grotendeels bestaande uit leden van de wandelsportvereniging Oosterscheldestappers en aangcvuld met mensen vanuit het Evenementencomité Smalstad en Stichting

Dorpsgemeenschap Scherpcnisse.

Oosterscheldetappers  | laatst gewijzigd 26-09-2010